Volné dny

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Ředitel Základní škola Pomezí, okres Svitavy vyhlašuje na 29.6 – 30.6 2020 volné dny dle §24, odst. 2 školského zákona.

Uzavření základních škol

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Dle nařízení MZČR se od středy 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, proto bude ZŠ Pomezí od 11. 3. 2020 až do odvolání pro všechny žáky uzavřena. Údaje o otevření školy budou na webu zspomezi.cz. Úkoly související se vzděláváním budou žákům předávány po dohodě s vyučujícími.

Z tohoto důvodu se ruší i Školní akademie.

Prosíme, sledujte pravidelně webové stránky školy.

Finanční vypořádání za rok 2019

Autor: reditel  //  Kategorie: Dokumenty ke stažení, Informace nejen pro rodiče

Finanční vypořádání Základní školy za rok 2019 

V060-201912K01

V061-201912K01

V062-201912K01

Rozpočet Základní škola na rok 2020

Rozpočet_2020 (5)

Úkoly pro 1., 4. a 5. třídu od 15. 6. 2020

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

V odkazech naleznete úkoly pro 1., 4. a 5. třídu na týden od 15. 6. 2020.

1. třída od 15. 6. 2020

4. třída od 15. 6. 2020

5. třída od 15. 6. 2020

Úkoly pro 1., 4. a 5. třídu od 8. 6. 2020

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

V příloze najdete úkoly pro 1., 4. a 5. třídu od 8. 6. 2020.

úkoly 1.tř. od 8. 6. 2020

úkoly 4.tř.od 8. 6. 2020

úkoly 5.tř. od 8. 6. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

 

Od 8. června 2020 mohou být žáci druhého stupně přítomni ve škole.

Po vyhodnocení organizačních a hygienických podmínek budou žáci ve škole dle následujícího harmonogramu.

Úterý 9:00 – 12.00 (12:15)   žáci 7. třídy

Středa 9:00 – 12:00 (12:15) žáci 9. třídy

Čtvrtek 9:00 – 12:00 (12:15) žáci 6. třídy

Pátek 9:00 – 12:00 (12.15) žáci 8. třídy

Žáci musí před nástupem do školy odevzdat zákonným zástupcem podepsané  čestné prohlášení (viz příloha) a musí mít s sebou dvě roušky. Svačiny ani pitný režim v této době škola nezajišťuje.

Pokud budou děti chodit na obědy, objednávejte je ve školní jídelně na telefonním čísle 461 729 517.

O organizaci konce školního roku a předávání vysvědčení budeme včas informovat.

příloha_čestné_prohlášení

Úkoly pro 1., 4. a 5. třídu od 1. 6. 2020

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

V odkazech najdete úkoly pro 1., 4. a 5. třídu na týden od 1. 6. 2020.

1. třída od 1. 6.

4. třída od 1. 6.

5. třída od 1. 6.

Úkoly pro 1., 4. a 5. třídu od 25. 5 . 2020

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

V odkazech najdete úkoly pro 1., 4. a 5. třídu pro ty žáky, kteří dnes neusedli do školních lavic.

1. třída od 25. 5.

4. třída od 25. 5.

4. třída AJ od 25. 5.

5. třída od 25. 5.

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. třídy

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Tato příprava bude probíhat ve skupině maximálně 15 žáků. Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Obsahem je učivo  z předmětů přijímací zkoušky, to znamená z matematiky a českého jazyka.

V případě naší školy by konzultace probíhaly v úterý a ve čtvrtek ve dvou 60 až 90 minutových blocích. Začátek v 9:00, konec mezi 11:30 – 12:00. Stravování nebude pro žáky zajištěno.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, a to e-mailem na adresu: zspomezi@unet.cz (případně natasa.dostalova@unet.cz nebo benesova.marie@unet.cz).

Všichni žáci musí používat roušky. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Ke stažení v odkazu níže nebo na stránkách MŠMT. Dále v příloze naleznete Soubor hygienických opatřeních.

čestné prohlášení

ochrana_zdravi_zs

Zápis do první třídy – upřesňující informace

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené
Vážení rodiče,
posílám vám aktualizované informace k zápisu Vašich dětí do ZŠ Pomezí.
Jak bylo uvedeno na webu školy, zápisy letos proběhnou pouze písemnou formou bez přítomnosti dětí.
Vyplněnou žádost o přijetí někteří z Vás dostali na schůzkách v MŠ, pokud ne, najdete ji v příloze. Vyplněné žádosti o přijetí můžete posílat e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, klasicky poštou, nebo je můžete vhodit do schránky na budově druhého stupně ZŠ.
Termín zápisu byl původně stanoven na 8. dubna, ale vzhledem k mimořádné situaci posuneme termín doručení žádostí  na 15. dubna 2020.
Po tomto termínu Vám bude e-mailem sděleno pořadové číslo Vaší žádosti a pod tímto číslem bude Vaše dítě vedeno při zveřejnění seznamu přijatých žáků na webu školy.
Někteří z vás budou žádat o odklad povinné školní docházky (viz příloha). Co se týká doručení žádosti o odklad platí stejné podmínky a termíny jako pro žádost o přijetí. Přílohou této žádosti musí být dvě odborná vyjádření (od školského poradenského zařízení a od lékaře). V případě, že vám byl zrušen termín vyšetření v PPP/SPC, musíte k žádosti o odklad přidat ještě žádost o přerušení správního řízení (viz příloha) a vyplnit a odevzdat i žádost o přijetí. Odklad se v tom případě bude řešit později.
    

Nataša Dostálová
(zástupce ředitele ZŠ)
 

žádot o přijetí

 

Zápis do 1. třídy

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Zápis do 1. třídy ZŠ Pomezí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Rodiče musí ve stanoveném termínu (na naší škole do 8. dubna 2020) škole zaslat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. V případě odkladu žádost o odklad s dvěma doporučujícími posudky od PPP (SPC) a dětského lékaře.

Možnosti zaslání jsou následující: e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, poštou nebo osobně (pondělí a čtvrtek 9:00 – 11:00). Podepsanou žádost můžete vhodit také do poštovní schránky 2. stupně ZŠ.

Níže je odkaz s žádostí o přijetí a o odklad. Tu si můžete vytisknout, pokud jste ji nedostali v MŠ.

žádot o přijetí

žádost o odklad