Hlasuj …

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Hlasuj pro nejlepší logo

Podpora polytechnického vzdělávání

Autor: reditel  //  Kategorie: Projekty

Publicita I-KAP

plakát A3 barva – partneři

Zápis do první třídy.

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy, Informace nejen pro rodiče

Dne 11. 4. 2018 proběhl na naší škole zápis do první třídy.

Děti pod pořadovými čísly  1 -20 byly přijaty k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

ředitel ZŠ

Školní exkurze do Rakouska a Německa v září 2017

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy

 

Pro zapomětlivé, kteří si nepamatují.

 

Školní exkurze do Rakouska a Německa

Burza zaměstnavatelů v okrese Svitavy

Autor: reditel  //  Kategorie: Dokumenty ke stažení, Informace nejen pro rodiče

Na žádost Úřadu práce Svitavy zveřejňujeme informace o konání Přehlídky zaměstnavatelů. kde se dají získat informace o budoucím uplatnění na místním trhu práce. Akce je vhodná zejména pro rodiče nastávajících žáků 

9. třídy.

Burza zaměstnavatelů

Burza

Bücherwurm 2017

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce tříd, Informace nejen pro rodiče

Text:
Pro účastníky soutěže
Přečtěte se kapitolu v českém jazyce, kterou budeme předčítat v němčině, a
dejte mi vědět buď v hodině nebo mailem, kterou část byste rádi
předčítali. Stačí uvést začátek vámi zvoleného textu = číslo stránky a
číslo odstavce na stránce, popř. 1. větu v odstavci, kterou chcete začít.
Já vám následně připravím německý text a odkaz na youtube, kde je kapitola
načtená rodilým mluvčím. Případné dotazy zodpovím v hodině.
Děkuji a četbě zdar.
MK

Momo_6.kapitola

Odkaz na mp3 soubor: https://www.youtube.com/watch?v=zrPO71wp8fI&t=124s

Jak jsme našli balónek – Wie wir einen Ballon gefunden haben

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy, Akce tříd, Informace nejen pro rodiče

 

 „Paní učitelko, my jsme něco našli s tatínkem v lese, můžu to přinést do školy?“ Tak to celé začalo. 

 Jednalo se o tzv. lampion štěstí s připojeným přáním a s žádostí o odeslání na uvedenou adresu. Zjistili jsme, že lampion k nám přiletěl až z Bavorska. Společně s dětmi ze sedmé třídy jsme napsali krátký dopis a čekali.

 A dočkali jsme se. Dostali jsme odpověď od mladého manželského páru a rozběhla se vzájemná písemná korespondence. V rámci ní jsme procvičili naše znalosti německého jazyka psaním dopisů, zjišťovali jsme informace o Bavorsku z materiálů, které jsme dostali, a také z internetu a sami jsme odeslali informace našim novým německým přátelům o naší obci Pomezí, německy Laubendorf.

 Pevně doufáme, že se naše spolupráce bude dále vyvíjet a kdo ví, třeba se nám podaří i zorganizovat setkání …?

 

„ Frau Lehrerin, wir haben etwas mit dem Vati im Wald gefunden, darf ich das in die Schule bringen?“ So begann das Ganze.

 Es handelte sich um ein sogenanntes Glück Lampion mit einer beigefügten Wunschkarte einschließlich einer Adresse. Wir stellten fest, dass es zu uns aus Bayern ankam.  Wir schrieben zusammen mit Kindern einen kurzen Brief, sandten ihn ab und warteten.

 Und wir brauchten nicht lange warten. Wir bekamen eine Antwort von einem jungen Ehepaar, und eine wechselseitige schriftliche Korrespondenz konnte began. Im Rahmen deren übten wir unsere Kenntnisse der deutschen Sprache durch  Briefeschreiben, wir suchten Informationen über Bayern aus dem Internet und auch aus Materialien, die wir bekamen, und wir selbst sandten unseren neuen deutschen Freunden Informationen über unserer Gemeinde Pomezí, auf Deutsch Laubendorf.

 Wir hoffen fest, dass sich unsere Zusammenarbeit weiter entwickeln wird, und wer weiß, vielleicht gelingt es uns, ein Treffen zu arrangieren….?

Laubendorf

Pomezí

 

První třída v okresním tisku

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy, Akce tříd, Informace nejen pro rodiče, Nezařazené

Ve středu 23. listopadu proběhlo v první třídě naší ZŠ slavnostní předání Slabikářů. Při této příležitosti připravila paní učitelka pro žáky zábavné vyučování  ve stylu “pyžamiády”.

Foto ze Svitavského deníku : foto-1-tr-_pdf

Finanční gramotnost loňských “deváťáků”

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce tříd, Nezařazené

Na konci školního roku 2015/2016 se “deváťáci” po přijímacích zkouškách pustili s p. uč. O Kotvovou do finanční gramotnosti.

 

Finanční_svoboda2016

Tělocvik v posilovně

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce tříd, Nezařazené

Tělocvik v posilovně