Podpořte přírodu !!!

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Český svaz ochránců přírody ARION  pořádá od 6.5. pátek do 8.5. 2016 neděle  víkendovou akci v okolí Radiměře

viz  příloha  plakát-na-radiměř

Výsledky našich žáků v okresních olympiádách

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy, Akce tříd, Informace nejen pro rodiče, Nezařazené

V okrese Svitavy je 36 úplných základních škol a 4 víceletá gymnázia.

Hodnocení výsledků ponecháváme na vás !

 

Matematika   MO 9. výsledkovka

Český jazyk  2016 OČJ-výsledky   OČJ výsledkovka

Zeměpis   ZO výsledky 7._pdf   ZO výsledky 8.-9._pdf

Fyzika     FO_vysledkova_listina_2016

Anglický jazyk    2016 I. A     2016 II. A

 

Hrou proti AIDS

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce tříd

5 Hrou proti AIDS

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce tříd

8 Hasičský záchranný sbor ČR

LVVZ 2016 v Poličce

Autor: reditel  //  Kategorie: Informace nejen pro rodiče, Nezařazené

Lyžák 2016

Islámskému státu na dostřel …

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy, Akce tříd

Vyprávění novinářky Markéty Kutilové
o své cestě po zdevastované
severní části Sýrie
obývané Kurdy.

2 Kutilová

5.třída se představuje

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce tříd, Informace nejen pro rodiče

5.třída se představuje

Aktualizace školního časopisu

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Byl vložen ročník 2014 a 2015

Výsledky zápisu do I.třídy školního roku 2016/2017

Autor: reditel  //  Kategorie: Informace nejen pro rodiče

 

 

Do první třídy Základní školy Pomezí, okres Svitavy  školního roku 2016/2017 byli přijati žáci pod těmito pořadovými čísly:

1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15.

ředitel Základní školy Pomezí, okres Svitavy

Zápis do I. třídy 2016/2017

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy, Informace nejen pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Ředitelství Základní školy v Pomezí oznamuje,

že zápis žáků do 1. třídy  pro školní rok 2016/2017  se uskuteční ve středu dne 20. 1. 2016 od 13.00 do 16.30 hod. na I. stupni ZŠ v Pomezí.
Zapisovat se budou žáci narození od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a starší. Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku školy, jejímž ředitelem byl udělen odklad, nemusí znovu k zápisu. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte.  Žádost o odklad školní docházky podávají rodiče na předepsaném formuláři řediteli ZŠ. Formulář bude k dispozici u zápisu.
Do ZŠ Pomezí se mohou zapsat i děti s trvalým bydlištěm mimo Pomezí. Za pobyt ve školní družině se neplatí. Po předchozí domluvě je možná prohlídka školních budov.
Informační schůzka s rodiči dětí, které jdou k zápisu, se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 v 15:30 hodin na I. stupni ZŠ Pomezí.
ředitel školy