Zápis do první třídy – upřesňující informace

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené
Vážení rodiče,
posílám vám aktualizované informace k zápisu Vašich dětí do ZŠ Pomezí.
Jak bylo uvedeno na webu školy, zápisy letos proběhnou pouze písemnou formou bez přítomnosti dětí.
Vyplněnou žádost o přijetí někteří z Vás dostali na schůzkách v MŠ, pokud ne, najdete ji v příloze. Vyplněné žádosti o přijetí můžete posílat e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, klasicky poštou, nebo je můžete vhodit do schránky na budově druhého stupně ZŠ.
Termín zápisu byl původně stanoven na 8. dubna, ale vzhledem k mimořádné situaci posuneme termín doručení žádostí  na 15. dubna 2020.
Po tomto termínu Vám bude e-mailem sděleno pořadové číslo Vaší žádosti a pod tímto číslem bude Vaše dítě vedeno při zveřejnění seznamu přijatých žáků na webu školy.
Někteří z vás budou žádat o odklad povinné školní docházky (viz příloha). Co se týká doručení žádosti o odklad platí stejné podmínky a termíny jako pro žádost o přijetí. Přílohou této žádosti musí být dvě odborná vyjádření (od školského poradenského zařízení a od lékaře). V případě, že vám byl zrušen termín vyšetření v PPP/SPC, musíte k žádosti o odklad přidat ještě žádost o přerušení správního řízení (viz příloha) a vyplnit a odevzdat i žádost o přijetí. Odklad se v tom případě bude řešit později.
    

Nataša Dostálová
(zástupce ředitele ZŠ)
 

žádot o přijetí

 

Zápis do 1. třídy

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Zápis do 1. třídy ZŠ Pomezí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Rodiče musí ve stanoveném termínu (na naší škole do 8. dubna 2020) škole zaslat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. V případě odkladu žádost o odklad s dvěma doporučujícími posudky od PPP (SPC) a dětského lékaře.

Možnosti zaslání jsou následující: e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, poštou nebo osobně (pondělí a čtvrtek 9:00 – 11:00). Podepsanou žádost můžete vhodit také do poštovní schránky 2. stupně ZŠ.

Níže je odkaz s žádostí o přijetí a o odklad. Tu si můžete vytisknout, pokud jste ji nedostali v MŠ.

žádot o přijetí

žádost o odklad

 

Uzavření základních škol

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Dle nařízení MZČR se od středy 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, proto bude ZŠ Pomezí od 11. 3. 2020 až do odvolání pro všechny žáky uzavřena. Údaje o otevření školy budou na webu zspomezi.cz. Úkoly související se vzděláváním budou žákům předávány po dohodě s vyučujícími.

Z tohoto důvodu se ruší i Školní akademie.

Prosíme, sledujte pravidelně webové stránky školy.