Zápis do první třídy – upřesňující informace

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené
Vážení rodiče,
posílám vám aktualizované informace k zápisu Vašich dětí do ZŠ Pomezí.
Jak bylo uvedeno na webu školy, zápisy letos proběhnou pouze písemnou formou bez přítomnosti dětí.
Vyplněnou žádost o přijetí někteří z Vás dostali na schůzkách v MŠ, pokud ne, najdete ji v příloze. Vyplněné žádosti o přijetí můžete posílat e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, klasicky poštou, nebo je můžete vhodit do schránky na budově druhého stupně ZŠ.
Termín zápisu byl původně stanoven na 8. dubna, ale vzhledem k mimořádné situaci posuneme termín doručení žádostí  na 15. dubna 2020.
Po tomto termínu Vám bude e-mailem sděleno pořadové číslo Vaší žádosti a pod tímto číslem bude Vaše dítě vedeno při zveřejnění seznamu přijatých žáků na webu školy.
Někteří z vás budou žádat o odklad povinné školní docházky (viz příloha). Co se týká doručení žádosti o odklad platí stejné podmínky a termíny jako pro žádost o přijetí. Přílohou této žádosti musí být dvě odborná vyjádření (od školského poradenského zařízení a od lékaře). V případě, že vám byl zrušen termín vyšetření v PPP/SPC, musíte k žádosti o odklad přidat ještě žádost o přerušení správního řízení (viz příloha) a vyplnit a odevzdat i žádost o přijetí. Odklad se v tom případě bude řešit později.
    

Nataša Dostálová
(zástupce ředitele ZŠ)
 

žádot o přijetí

 

Odpověď