Informace pro zákonné zástupce žáků 9. třídy

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Tato příprava bude probíhat ve skupině maximálně 15 žáků. Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Obsahem je učivo  z předmětů přijímací zkoušky, to znamená z matematiky a českého jazyka.

V případě naší školy by konzultace probíhaly v úterý a ve čtvrtek ve dvou 60 až 90 minutových blocích. Začátek v 9:00, konec mezi 11:30 – 12:00. Stravování nebude pro žáky zajištěno.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, a to e-mailem na adresu: zspomezi@unet.cz (případně natasa.dostalova@unet.cz nebo benesova.marie@unet.cz).

Všichni žáci musí používat roušky. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Ke stažení v odkazu níže nebo na stránkách MŠMT. Dále v příloze naleznete Soubor hygienických opatřeních.

čestné prohlášení

ochrana_zdravi_zs

Odpověď