Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

 

Od 8. června 2020 mohou být žáci druhého stupně přítomni ve škole.

Po vyhodnocení organizačních a hygienických podmínek budou žáci ve škole dle následujícího harmonogramu.

Úterý 9:00 – 12.00 (12:15)   žáci 7. třídy

Středa 9:00 – 12:00 (12:15) žáci 9. třídy

Čtvrtek 9:00 – 12:00 (12:15) žáci 6. třídy

Pátek 9:00 – 12:00 (12.15) žáci 8. třídy

Žáci musí před nástupem do školy odevzdat zákonným zástupcem podepsané  čestné prohlášení (viz příloha) a musí mít s sebou dvě roušky. Svačiny ani pitný režim v této době škola nezajišťuje.

Pokud budou děti chodit na obědy, objednávejte je ve školní jídelně na telefonním čísle 461 729 517.

O organizaci konce školního roku a předávání vysvědčení budeme včas informovat.

příloha_čestné_prohlášení

Odpověď