Zahájení školního roku 2020/2021

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Základní škola Pomezí, okres Svitavy

Vážení rodiče,

blíží se začátek školního roku, který budou doprovázet přísnější hygienická a organizační pravidla. MŠMT vydalo manuál, který obsahuje závazné pokyny a doporučení, jichž se škola musí držet. Je důležité, abyste se s některými pravidly seznámili ještě před začátkem školního roku.

Všeobecné informace:

 • Činnost školy bude obnovena v plném rozsahu.
 • Nebude potřeba potvrzení o bezinfekčnosti dětí.
 • Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro vstup do školy a pohyb před školou.
 • Nejsou omezeny počty dětí ve třídách.

Hygienické podmínky:

 • Osoby s příznakem respiračního onemocnění nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud se u žáka objeví některé příznaky respiračního onemocnění, bude izolován od ostatních, škola kontaktuje rodiče, ti si žáka bezodkladně vyzvednou a telefonicky informují praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Ve škole u vchodu, v učebnách a na toaletách budou rozmístěny dezinfekce, jednorázové papírové ručníky a žáci budou poučeni o zpřísněných hygienických pravidlech, která musí dodržovat.
 • Škola omezí v rámci možností kontakt mezi jednotlivými skupinami a akce, kde je větší koncentrace lidí.

Organizační informace:

 • Ve středu 9. 9. 2020 v 16:00 proběhnou třídní schůzky (v kmenových třídách), na kterých budou rodiče podrobněji seznámeni s mimořádnými hygienickými a organizačními opatřeními.
 • Na těchto schůzkách se k Vám dostanou podrobnější informace o informačním systému Edookit, na který naše škola přechází a bude sloužit pro komunikaci mezi školou a rodiči. V prvních dvou týdnech školní docházky obdrží rodiče i žáci přihlašovací údaje do Edookitu do svých e-mailových schránek.
 • Dále budete informováni o komunikačních platformách a kanálech, které by se používaly v případě distančního vzdělávání.
 • Tyto schůzky nahrazují společné rodičovské sdružení, které se za běžných okolností na naší škole koná.
 • Bude také třeba zvolit z Vašich řad zástupce do Školské rady, jednoho ze Stašova a jednoho z Pomezí.

Pro rodiče žáků prvních tříd:

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků prvních tříd
v sále Kulturního domu Pomezí dne 1. 9. 2020 v 7.45 hod. Při vstupu do budovy OÚ musíte dle nařízení  MZd  použít roušku, či jiné zakrytí dýchacích cest.

Odpověď