První třída v okresním tisku

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy, Akce tříd, Informace nejen pro rodiče, Nezařazené

Ve středu 23. listopadu proběhlo v první třídě naší ZŠ slavnostní předání Slabikářů. Při této příležitosti připravila paní učitelka pro žáky zábavné vyučování  ve stylu “pyžamiády”.

Foto ze Svitavského deníku : foto-1-tr-_pdf

Finanční gramotnost loňských “deváťáků”

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce tříd, Nezařazené

Na konci školního roku 2015/2016 se “deváťáci” po přijímacích zkouškách pustili s p. uč. O Kotvovou do finanční gramotnosti.

 

Finanční_svoboda2016

Tělocvik v posilovně

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce tříd, Nezařazené

Tělocvik v posilovně

Podpořte přírodu !!!

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Český svaz ochránců přírody ARION  pořádá od 6.5. pátek do 8.5. 2016 neděle  víkendovou akci v okolí Radiměře

viz  příloha  plakát-na-radiměř

Výsledky našich žáků v okresních olympiádách

Autor: reditel  //  Kategorie: Akce školy, Akce tříd, Informace nejen pro rodiče, Nezařazené

V okrese Svitavy je 36 úplných základních škol a 4 víceletá gymnázia.

Hodnocení výsledků ponecháváme na vás !

 

Matematika   MO 9. výsledkovka

Český jazyk  2016 OČJ-výsledky   OČJ výsledkovka

Zeměpis   ZO výsledky 7._pdf   ZO výsledky 8.-9._pdf

Fyzika     FO_vysledkova_listina_2016

Anglický jazyk    2016 I. A     2016 II. A

 

Aktualizace školního časopisu

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Byl vložen ročník 2014 a 2015

Kritéria pro přijetí do ŠD v ZŠ Pomezí.

Autor: reditel  //  Kategorie: Informace nejen pro rodiče, Nezařazené

Kritéria pro přijetí do ŠD