Mimořádné opatření

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

na základě sdělení MŠMT ČR a Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, Vám sdělujeme, že
od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude výuka i prvních a druhých tříd probíhat distanční formou.

Podrobné informace o formě distanční výuky obdržíte od svých třídních učitelek.

Zápis do ZŠ – pozvánka na on-line schůzku.

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovoluji si Vás pozvat na schůzku, kterou tradičně pořádáme 
před zápisem dětí do základní školy.

Bohužel epidemická situace nedovoluje osobní setkání v mateřských školách, 
proto jsme se rozhodli tuto schůzku uspořádat on-line.
Schůzka proběhne ve čtvrtek 25. února 2021 v 17:00.

Pro setkání využijeme on-line prostředí "meet.jit.si". K připojení stačí 
kliknout na odkaz, který den před schůzkou obdržíte e-mailem
prostřednictvím MŠ nebo ho najdete na webových stránkách školy.

Na setkání se dozvíte podrobnosti o průběhu zápisu a o dokumentech, které
budete potřebovat. Dále Vám budou poskytnuty informace o fungování školy a
školní družiny a budou zodpovězeny Vaše dotazy.

Společné schůzky se za školu zúčastní ředitelka školy a třídní učitelka
budoucích prvňáčků.

Na setkání s Vámi se těší
Nataša Dostálová
ředitelka ZŠ Pomezí

Zápis do ZŠ Pomezí

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Zápis do Základní školy Pomezí se uskuteční ve středu 7. dubna 2021 od 13:00 do 16:30 na prvním stupni ZŠ. Pokud se nezlepší krizová epidemická situace, budeme o změnách v organizaci zápisu informovat.

Bližší informace naleznete v příloze:  Pozvánka na zápis

Webové stránky ZŠ Pomezí

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Naše webové stránky v dohledné době získají novou podobu. Momentálně jsou v úpravě.

Obnovení prezenční výuky

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 30. listopadu 2020 se na ZŠ Pomezí obnovuje povinná prezenční výuka s jistými omezeními a zpřísněnými hygienickými pravidly.

První stupeň ZŠ nastupuje celý – všechny ročníky. Provoz školní družiny je omezen do 15:15 hodin. Z organizačních a personálních důvodů nebude družina pro žáky 4. třídy.

Druhý stupeň má rotační výuku (s výjimkou 9. tř.)  – střídání tříd po týdnu:
1. týden  – 6. třída, 8. třída a 9. třída
2. týden – 7. třída a 9. třída

Výuka probíhá podle běžného rozvrhu.

Podrobnosti k organizaci a pravidlům prezenční výuky najdete v systému Edookit. 

 

Informace o vykonávání péče o děti a mládež vybraných pracovníků za nouzového stavu

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

V přílohách naleznete informace o vykonávání péče o děti a mládež vybraných pracovníků za nouzového stavu.

web_zajištění_2020 11

 

Opatreni_hejtmana_DS_ozn

Opatreni_hejtmana_dodatek 2

 

Mimořádné opatření

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR se od středy 14. 10. 2020 zavírají všechny základní školy včetně prvního stupně i školní družiny. Vyučování bude probíhat distančním způsobem, na naší škole prostřednictvím platforem Google Classroom a Meet. Distanční vzdělávání je pro žáky ze zákona povinné.

Do školy by se žáci měli vrátit v pondělí 2. 11. 2020.

Všechny důležité informace Vám budeme předávat prostřednictvím Edookitu. 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Základní škola Pomezí, okres Svitavy

Vážení rodiče,

blíží se začátek školního roku, který budou doprovázet přísnější hygienická a organizační pravidla. MŠMT vydalo manuál, který obsahuje závazné pokyny a doporučení, jichž se škola musí držet. Je důležité, abyste se s některými pravidly seznámili ještě před začátkem školního roku.

Všeobecné informace:

 • Činnost školy bude obnovena v plném rozsahu.
 • Nebude potřeba potvrzení o bezinfekčnosti dětí.
 • Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro vstup do školy a pohyb před školou.
 • Nejsou omezeny počty dětí ve třídách.

Hygienické podmínky:

 • Osoby s příznakem respiračního onemocnění nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud se u žáka objeví některé příznaky respiračního onemocnění, bude izolován od ostatních, škola kontaktuje rodiče, ti si žáka bezodkladně vyzvednou a telefonicky informují praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Ve škole u vchodu, v učebnách a na toaletách budou rozmístěny dezinfekce, jednorázové papírové ručníky a žáci budou poučeni o zpřísněných hygienických pravidlech, která musí dodržovat.
 • Škola omezí v rámci možností kontakt mezi jednotlivými skupinami a akce, kde je větší koncentrace lidí.

Organizační informace:

 • Ve středu 9. 9. 2020 v 16:00 proběhnou třídní schůzky (v kmenových třídách), na kterých budou rodiče podrobněji seznámeni s mimořádnými hygienickými a organizačními opatřeními.
 • Na těchto schůzkách se k Vám dostanou podrobnější informace o informačním systému Edookit, na který naše škola přechází a bude sloužit pro komunikaci mezi školou a rodiči. V prvních dvou týdnech školní docházky obdrží rodiče i žáci přihlašovací údaje do Edookitu do svých e-mailových schránek.
 • Dále budete informováni o komunikačních platformách a kanálech, které by se používaly v případě distančního vzdělávání.
 • Tyto schůzky nahrazují společné rodičovské sdružení, které se za běžných okolností na naší škole koná.
 • Bude také třeba zvolit z Vašich řad zástupce do Školské rady, jednoho ze Stašova a jednoho z Pomezí.

Pro rodiče žáků prvních tříd:

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků prvních tříd
v sále Kulturního domu Pomezí dne 1. 9. 2020 v 7.45 hod. Při vstupu do budovy OÚ musíte dle nařízení  MZd  použít roušku, či jiné zakrytí dýchacích cest.

Vynikající umístění našich žáků v okresních olympiádách

Autor: reditel  //  Kategorie: Informace nejen pro rodiče, Nezařazené

 

 

Fyzikální olympiáda

Před Martinem pouze dvě gymnázia

vysledkova_listina Fo

Olympiáda v českém jazyce

Aďa nejlepší z vesnických škol

OČJ vysledkova_listina

Matematická olympiáda

Kika nejlepší z poličských základních škol

MO vysledkova_listina_12642

Olympiáda v anglickém jazyce

Terezka nejlepší z poličských škol, Adam na krásném 8. místě

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OAJ I._pdf

VÝSLEDKOVÁ LISTINAOAJ II._pdf

Postupujeme do okresního kola i v recitaci

Výsledky recitace 2020

Časopis 2019

Autor: reditel  //  Kategorie: Nezařazené

Do stránky školního časopisu byl vložen ročník 2019.