Kontaktní údaje

Autor: admin

 

Adresa: Pomezí 349, 569 71 Pomezí

IČO:70942510
IZO:2518139
Red IZO: 600100600

ID schránky : nakmraf

Telefon: 461 729 170 – ředitelství školy, II. stupeň ZŠ
461 729 231 – I. stupeň, školní družina
737027298 – mobilní telefon na ředitele školy
Email: zspomezi@comacomp.cz
            zspomezi@unet.cz
Odhlašování obědů: Školní jídelna 461729517 

Emaily na zaměstnance školy:

Bronislav Králíček, ředitel ZŠ, koordinátor EVVO zspomezi@unet.cz

Nataša Dostálová, zástupce ředitele pro I.stupeň – natasa.dostalova@unet.cz

Věra Králíčková, třídní učitelka II.třída – vera.kralickova@unet.cz

Marie Duchečková, třídní učitelka III.třída – ducheckova.marie@unet.cz

Kamila Hloušková, třídní učitelka IV.třída – kamila.hlouskova@unet.cz

Věra Konečná, třídní učitelka V.třída – vera.konecna@unet.cz

Hana Groulíková, třídní učitelka I.třída – hana.groulikova@unet.cz

Marie Benešová, třídní učitelka VIII.třída – benesova.marie@unet.cz

Jiří Svoboda, třídní učitel IX.třída, výchovný poradce – svoboda.jiri@unet.cz

Iva Rošková, třídní učitelka VI.třída, preventista školy – i.roskova@unet.cz

Olga Kotvová,třídní učitelka VII.třída – olga.kotvova@unet.cz

Romana Báčová, učitelka Aj – bacova.romana@unet.cz

Martina Klímová, učitelka Aj a Nj – martina.kostkova@unet.cz

Petr Erbes, učitel informatiky, koordinátor ICT –erbes@softer.cz

Ellen Erbesová, učitelka hudební výchovy – ellen.erbesova@softer.cz

Ivana Sobolová, hlavní vychovatelka ŠD ivana.sobolova@unet.cz

Radka Sobolová, vychovatelka ŠD, keramika – radka.sobolova@unet.cz

Blanka Smejkalová,ekonomka školy – blanka.smejkalova@unet.cz

Miloslava Janoušková, školnice II.stupeň – miloslava.janouskova@unet.cz

Hana Bobková, školnice I.stupeň