Kontaktní údaje

Autor: ivojan

 

Adresa: Pomezí 349, 569 71 Pomezí

IČO:70942510
IZO:2518139
Red IZO: 600100600

ID schránky : nakmraf

Telefon: 461 729 170 – ředitelství školy, II. stupeň ZŠ
461 729 231 – I. stupeň, školní družina
739165631 – mobilní telefon na ředitele školy
Email: zspomezi@unet.cz
     
Odhlašování obědů: Školní jídelna 461729517 

Emaily na zaměstnance školy:

Nataša Dostálová,  ředitelka školy – zspomezi@unet.cz

Michaela Dvořáková, třídní učitelka IV.třída – michaela.dvorakova@unet.cz

Marie Duchečková, třídní učitelka V.třída – ducheckova.marie@unet.cz

Kamila Hloušková, třídní učitelka I.třída – kamila.hlouskova@unet.cz

Věra Konečná, třídní učitelka II.třída – vera.konecna@unet.cz

Hana Groulíková, třídní učitelka III.třída – hana.groulikova@unet.cz

Marie Benešová, třídní učitelka VI.třída – benesova.marie@unet.cz

Jiří Svoboda, třídní učitel VII.třída, výchovný poradce – svoboda.jiri@unet.cz

Iva Rošková, preventista školy – i.roskova@unet.cz

Martina Teplá, třídní učitelka VII.třída – martina.tepla@unet.cz

Romana Báčová, učitelka Aj – bacova.romana@unet.cz

Martina Klímová, třídní učitelka IX. třídy, učitelka Aj a Nj – martina.kostkova@unet.cz

Petr Erbes, učitel informatiky, koordinátor ICT –erbes@softer.cz

Ivana Sobolová, hlavní vychovatelka –  ivana.sobolova@unet.cz

Radka Sobolová, vychovatelka ŠD, keramika – radka.sobolova@unet.cz

Olga Stříteská, ekonomka školy

Alena Burešová, speciální pedagog, asistent pedagoga

Miluše Kašová – asistent pedagoga

Zuzana Konopásková, asistent pedagog

Marie Navrátilová, školnice II.stupeň 

Hana Bobková, školnice I.stupeň