Školská rada

Autor: reditel

Školská rada

 

Datum zřízení : 1.9.1995 , do roku 2005 pracovala pod názvem Rada školy

Zřizovatelem je obec Pomezí.

Pracuje ve složení 12 členů, třetinově  je rozdělena na zástupce zřizovatele, nezletilých žáků a pedagogických pracovníků.

Jednotliví členové vzejdou z voleb na schůzích OZ, SRPŠ a PR. Funkční období je tři roky. Na svých schůzích se řídí jednacím řádem, který byl schválen zastupitelstvem obce dne  24. srpna 2005 a školskou radou dne 4. října 205.

Vyjadřuje se ke školním vzdělávacím programům, schvaluje výroční zprávy za jednotlivé školní roky, schvaluje klasifikační a školní řád, projednává rozpočet a vyjadřuje se k němu, navrhuje případná opatření ke zlepšení hospodaření, projednává zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy.

Seznam členů školské rady

Za zřizovatele:

 

Chemišincová Věra, Nikl Tomáš, Mgr. Lopour Tomáš, Šedý Leoš

Za rodiče  nezletilých žáků:

Tulpová Jana                           zastupuje rodiče nezletilých žáků z Rohozné

Andrlová Anna                        zastupuje rodiče nezletilých žáků ze Stašova

Jílková Renáta                        zastupuje rodiče nezletilých žáků z Pomezí

Kadlecová Kateřina               zastupuje rodiče nezletilých žáků z Pomezí

Za pedagogické pracovníky:

Marie Duchečková, předsedkyně školské rady

Mgr. Iva Rošková

Ivana Sobolová, zapisovatelka

Mgr. Nataša Dostálová

 

Poslední jednání školské bylo 18. 11. 2019 –  schválení Výroční zprávy ZŠ

za šk. rok 2018/2019